Giỏ hàng

Gioăng tủ điện

Tên sản phẩm: Gioăng Bán Nguyệt
MF-007, MF-006
 
Gioăng phồng bán nguyệt, có bằng keo Nhật Bản SX tự dính kèm theo
Nguyên liệu: EMPD
Đóng gói: 100m/cuộn
Nhận sản xuất theo yêu cầu KH với số lượng đủ lớn và đủ chi phí cho tạo khuôn, thiết kế và sản xuất
 

Tên sản phẩm: Gioang nẹp cách tủ MF-001

Gioăng nẹp cánh tủ điện

Nguyên liệu: EMPD

Lựa chọn:

- Loại đai sắt định hình

- Loại sợi thép định hình

Đóng gói: 100m/cuộn

Tên sản phẩm: Gioang nẹp cách tủ: MF-027

Gioăng cao su nẹp cánh

Chất liệu: EPDM

Lựa chọn:

Hàng thông dụng loại dầy 11mm (thay vì 8.5mm), AH=22.5, H=24.5, thường có sẵn. Chi tiết liên hệ bộ phận KD. 

Tên sản phẩm: Hình chữ nhật

MFT-080

MFT-082

MFT-086

MFT-088

 

Tên sản phẩm: GIOANG NẸP KÍNH

MFT-121

MFT-122

MFT-123

 

Tên sản phẩm: GIOANG VÒM

MFT-139

MFT-140

MFT-146

 

 

 

Tên sản phẩm: GIOANG VÒM

Gioăng nẹp cánh tủ điện

Nguyên liệu: EMPD

Đóng gói: 100m/cuộn