Giỏ hàng

Tầm nhìn-Sứ mệnh

Trên nền tảng vững chắc bằng nội lực và những chiến lược đúng đắn, phù hợp với xu thế mở cửa kinh tế và hội nhập, Công ty Cổ phần Thương Mại Nam Á đã và đang cố gắng phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng hàng năm, đa dạng hóa sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của khách hàng sản xuất tủ bảng điện, các đơn vị điện lực Việt Nam.

Nam Á tin tưởng và nỗ lực phấn đấu trở thành một tập đoàn hàng đầu kinh doanh và sản xuất các Vttb phục vụ cho ngành công nghiệp sản xuất tủ bảng điện tại Việt Nam.