Giỏ hàng

Thermostat - Bộ điều khiển nhiệt độ sử dụng cho quạt

Thermostat
Bộ điều khiển nhiệt độ sử dụng cho quạt 

KTO-011 Thermostat Bộ điểu khiển dùng cho sấy (sưởi)


KTS-011 Thermostat Bộ điều khiển dùng cho quạt

ZR-011 Thermostat kép Bộ điều khiển dùng cho quạt + sưởi


Ứng Dụng: Dùng điều khiển và giữ nhiệt độ phù hợp bên trong cho tủ điện tùy theo điều khiện môi trường và các thiết bị trong tủ để tăng tuổi thọ của các thiết bị bên trong tủ!

Sơ đồ đấu nối :