Giỏ hàng

BLĐ SACOM qua chúc Tết đại lý ELCO

Ban lãnh đạo SACOM qua chúc Tết đại lý ELCO. Hai bên đã cùng nhau trao đổi các vấn đề và giải pháp cụ thể cho những thử thách, khó khăn trước mắt, định hướng triển khai và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển trong 2022.

SACOM chúc ELCO vượt qua những thử thách ban đầu và ngày càng tăng trưởng doanh số, lấy sp LINKWELL làm tiền đề để BLĐ SACOM tiếp tục tin tưởng và ủy quyền triển khai các mảng sản phẩm tủ bảng tiếp theo.