Giỏ hàng

28-10 Lễ nhập trạch văn phòng mới của SACOM

CBNV CNHN đi liên hoan nhân ngày nhập trạch Tòa nhà VP mới  28-10 (12/9 Âm lịch)

Tầng 1 & tầng lửng (phòng họp), chưa thiết kế và lắp đồ

Phối cảnh Phòng Kinh doanh & Pantry

Phòng họp: thi công lắp máy chiếu và màn

View từ Phòng Giám đốc