id="thong-diep-cua-ngai-suket-singhal-giam-doc-dieu-hanh-tap-doan-secure" class="body-other template-article" >
Giỏ hàng

Thông điệp của ngài Suket Singhal, Giám đốc điều hành tập đoàn SECURE nhân dịp năm mới 2021.

"12 tháng trước đây, chúng ta không thể tưởng tượng được những gì sẽ xảy ra khi phải đối mặt với đại dịch Covid-19. Và giờ đây, thay đổi là cần thiết, là bắt buộc chứ không phải là một sự lựa chọn. Năm 2020 đã dạy nhiều bài học cho bản thân chúng ta, các nhóm và cho công ty, tập đoàn chúng ta. Rất nhiều bài học đã được rút ra từ năm trước và điều quan trọng rằng chúng ta không được quên những bài học này để tiếp bước 2021

Chúc mừng năm mới mọi người".

#Secure #Semsites #newyear #2020 #2021 #lifeatsecure

Đây là thông điệp của ngài Suket Singhal, Giám đốc điều hành tập đoàn SECURE nhân dịp năm mới 2021.