id="sacom-sang-tham-va-trao-doi-hop-tac-voi-cac-ncc-trung-quoc-thang-7-20" class="body-other template-article" >
Giỏ hàng

SACOM sang thăm và trao đổi hợp tác với các NCC Trung Quốc (tháng 7/2007)

Sau một năm thành lập, đầu tháng 7/2007, Giám đốc SACOM-Mr.Phạm Miên sang thăm và làm việc với các NCC Trung Quốc, đánh dấu bước hợp tác hai bên. 

Chụp ảnh lưu niệm với bà Leng Heng Zhu - Tổng giám đốc HENGZHU

Chụp ảnh lưu niệm với Giám đốc Thương mại Hengzhu, Mr Roger Xiang Chụp ảnh lưu niệm với TPKD NCC khóa thông minh Wiseteam-Thượng Hải 

Chụp ảnh lưu niệm với Giám đốc thương mại NCC STOUTNESS

Chụp ảnh lưu niệm với Giám đốc đại diện hãng XIBEILE-Nam Ninh

Chuyến tàu từ Wenzhou đi Thượng Hải cùng đại diện của SACOM tại Nam Ninh/Trung Quốc