id="sacom-quang-cao-san-pham-comeletric-tai-man-hinh-led-nut-giao-quan-tha" class="body-other template-article" >
Giỏ hàng

SACOM quảng cáo sản phẩm COMELETRIC tại màn hình LED nút giao Quán Thánh - Hàng Bún

Để triển khai dự án quảng cáo TVC chính tại khu vực sân bay, BIZMAN và SACOM đã phối hợp chạy quảng cáo trên màn hình LED của một số tuyến phố trong vài tuần.