Giỏ hàng

Giám đốc SACOM tham dự Phiên họp nghiệm thu dự án Z121

Sáng nay, ngày 6/11/2020, tại nhà máy Z121- thôn Phú Hộ, TX Phú Thọ, Giám đốc Công ty CPTM Nam Á đã cùng với lãnh đạo của Nhà máy Z121 và thủ trưởng TC CNQP họp nghiệm thu dự án "Nâng cấp cải tạo nhà xưởng, mua sắm thiết bị của nhà máy Z121" 

Tham dự gồm có: 

1. Lãnh đạo TC CNQP: Đống chí Thiếu tướng Hồ Quang Tuấn-Phó chủ nhiệm-Tham mưu trưởng Tổng cục CNQP & đoàn nghiệm thu TC

2. Lãnh đạo nhà máy Z121: Đống chí Nguyễn Thanh Bách- Đại tá/Giám đốc nhà máy và lãnh đạo phòng ban

3. Nhà thầu XD

4. Nhà thầu cung cấp Vttb: SACOM/NAM Á

5. Nhà thầu tư vấn

Dựa trên các Báo cáo nghiệm thu, các biên bản, các hồ sơ chứng từ, việc xử lý các sai khai khác so với hồ sơ phê duyệt và xử lý, cam kết của các nhà thầu, với sự nhất trí của Đoàn nghiệm thu, thay mặt lãnh đạo TC CNQP, đồng chí Hồ Quang Tuấn đã thông báo tới lãnh đạo Nhà máy Z121 và các nhà thầu vv đồng ý nghiệm thu dự án để đưa vào bàn giao, triển khai sản xuất, phục vụ công tác của nhà máy và TC CNQP giao cho.