Giỏ hàng

Phân tích giao thức truyền thông IEC 61850

Phân tích giao thức truyền thông IEC 61850

1

Phân tích giao thức truyền thông IEC 61850

Giao tiếp giữa hệ thống điều khiển trạm và các IED (thiết bị điện tử thông minh) được thực hiện thông qua một giao thức phức tạp. Khả năng nhìn sâu vào trong giao thức này từ giao diện IEC 61850, hỗ trợ các khả năng phân tích từ mức trạm (station bus) đến mức thiết bị (IED) một cách hiệu quả. Chỉ khi được yêu cầu, tùy chọn đi sâu vào chi tiết có thể được sử dụng.

Giao tiếp Client/Server

Giao tiếp Client/Server (C/S) là thuật ngữ chung cho những phần thuộc các dịch vụ giao tiếp trên lý thuyết, được định nghĩa trong IEC 61850-7-2. Trong trạm Client thường là máy tính điều khiển trạm và Server là các IED như là rơle bảo vệ. Thuật ngữ MMS (Manufacturing Massage Specification) thường được sử dụng khi muốn nói đến C/S. Nhưng trong thực tế MMS chỉ là giao thức phương tiện đặc thù được mô tả trong IEC 61850-8-1. Trong tương lai IEC 61850-8-2 sẽ cung cấp một bảng ánh xạ (mapping) khác sử dụng bởi các dịch vụ WEB.

Xâm nhập luồng thông tin Clien/Server

Giao tiếp C/S được thực hiện thông qua kết nối trực tiếp và các gói tin Ethernet tương ứng chỉ được gửi đến các liên kết mà đã được thiết lập đường dẫn giữa các Client và Server liên quan. Nếu không có các điều kiện tiên quyết trên, công cụ phân tích sẽ không nhận được các gói tin để phân tích. Việc xâm nhập vào đường truyền mong muốn phải được xác lập trước. Cổng sao chép được sử dụng để lặp lại đường truyền từ các cổng khác trên switch

Tái hiện luồng thông tin

Giao tiếp C/S thường bao gồm các chuỗi yêu cầu/ phản hồi. Việc ghép nối và tái hiện lại các chuỗi yêu cầu/ phản hồi là một thách thức lớn nhưng mang lại nhiều giá trị hữu ích cho người sử dụng. Việc cùng lúc quan sát luồng thông tin C/S và các GOOSE message (thông tin) mang lại nhiều thông tin hơn là danh sách sự kiện của hệ thống SCADA.

Tái hiện ở tầng trên cùng

IEDScout 3 của OMICRON tái hiện các diễn biến quan sát được ở tầng trên cùng, mô tả diễn biến gần với cách chúng được định nghĩa trong tiêu chuẩn. Vì vậy, nhu cầu quan sát bên trong giao thức MMS phức tạp cơ bản được loại trừ. Tùy chọn để đi sâu vào các tầng thấp hơn của giao thức là yêu cầu tiếp theo. Nó được sử dụng cho các cuộc đánh giá đặc biệt với các nhà phân tích giao thức độc lập, viết tài liệu hoặc xuất dữ liệu… như là tính năng bổ sung.

Nguồn: Tạp chí OMICRON quyển 3, số 1, 2012