Đối tác

Bản lề HL018 Mạ đen trơn MSX: Haitan/TQ

Bản lề HL019, mạ đen trơn NSX: Haitan/TQ

Bản lề HL020, mạ sáng bóng NSX: Haitan, TQ

Bản lề HL025-1, HL025-2 Mạ đen hoặc mạ sáng bóng MSX: Haitan, TQ

Bản lề HL029 NSX: Haitan, TQ

Bản lề HL035 NSX: Haitan, TQ

Bản lề HL036 NSX: Haitan, TQ

Bản lề HL043 NSX: Haitan, TQ

Bản lề HL044 Mạ đen sơn hoặc xanh sần NSX: Haitan, TQ

Bản lề HL050 NSX: Haitan, TQ

Bản lề HL051 NSX: Haitan, TQ

Bản lề HL106 NSX: Haitan, TQ