Cewe Instrument

Phụ trách kinh doanh Miền Nam

Trần Thế Đô
Cellphone: 0973676139
Email: trando@sacomjsc.com.vn

Phụ trách kinh doanh Miền Bắc

Nguyễn Minh Hà
Cellphone: 0975 320824
Email: sacom.anninh@gmail.com

Giám Đốc

Phạm Hồng Miên
Cellphone: 
0981 872 872
Email: phammien@sacomjsc.com.vn

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Kim The
Cellphone: 0917 685 059
Email: Vuthikimthe@sacomjsc.com.vn

Phụ trách kỹ thuật

Nguyễn Hải
Cellphone: 0989 25 1000
Email: nguyenhai@sacomjsc.com.vn