Đối tác

Transaction information of SACOM JSC.

SOUTHERN ASIA COMMERCIAL JOINT STOCK COMPANY
Head office in Haiphong city: 
344 Hung Vuong str, So Dau ward, Hong Bang dist, Hai Phong city

Tel: 84-225-2246 789  Fax: 84-225 3823 600
 
Transaction office in Hanoi: 
13/43 Kim Dong str, Giap Bat ward, Hoang Mai dist, Hanoi city

Tel:  84-24 37765 341 Fax: 84-24 37765 340
 
Transaction office in HCMC: 
No 06, street no 3B, group no KP4, Binh Hung Hoa B ward, Binh Tan dist, HCMC

Tel:  84-283 54256 567 Fax: 84-283 54256 568
Website: www.sacomjsc.com.vn      

1.    BANK DETIALS OF SACOM JSC:

* NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU (ACB BANK)
ĐỊA CHỈ                  : PHÒNG GIAO DỊCH KIM ĐỒNG, CHI NHÁNH HÀ NỘI.
SỐ TK                    : 197567909
 
* AB BANK, TON DUC THANG TRANSACTION OFFICE, DONG DA DIST, HANOI CITY
ADDRESS             : 141 TON ĐUC THANG STR, ĐONG DA DIST, HANOI CITY
ACCOUNT NO       : 0131002525008


2.    TAX INVOICE FOR CUSTOMERS ISSUE:

o   NAME                         : SOUTHERN ASIA COMMERCIAL JOIN STOCK COMPANY
o   ADDRESS                  : 344 HUNG VUONG STR, SO DAU WARD, HONG BANG DIST, HAIPHONG CITY
o   VAT TAX NO               : 02 00 67 54 33
 

3.    MANAGEMENT TEAM: 
* DERECTOR MANAGER: MR.PHẠM MIÊN
Email: phammien@sacomjsc.com.vn
Handphone: 84 981 872 872

* TECHNICAL & MEASURMENT SALES MANAGER: MR.NGUYỄN VĂN HẢI
Email: nguyenhai@sacomjsc.com.vn 
Handphone: 84 989 25 1000

* CABINET EQUIPMENTS SALES MANAGER FOR NORHTERN AREAS: MR.NGUYỄN MINH HÀ
Email: nguyenha@sacomjsc.com.vn 
Handphone: 84 975 320 824


* CABINET EQUIPMENTS SALES MANAGER FOR SOUTHERN AREAS: MR.LÊ QUANG LẬP
Email: lelap@sacomjsc.com.vn 
Handphone: 84 913 637 138