Đối tác

Tên sản phẩm : HL017
Mã sản phẩm : HL017
Giá sản phẩm : Liên hệ
Tải tài liệu : Tại đây

Bản lề HL017

NSX: Haitan/TQ

Products’ brief
Material:Zinc die-casting hinge, stainless steel and nickel plating steel pin are available,
stainless steel and nickel plating steel inlay screw are available;
Remark:180°hinge.

CAD
 

Form

 

基本尺寸
Dimensions
产品型号及特性 Product Number
L 喷无光黑
Black powder coated
喷灰色漆
Gray spray paint
15 Hl017-1.3 Hl017-1.2
11 Hl017-2.3 Hl017-2.2

HL001 Mạ đen trơn NSX: Haitan/Hengzhu

HL003 Mạ đen trơn NSX: Haitan/Hengzhu

Bản lề HL004 Mạ đen trơn NSX: Haitan/Hengzhu/TQ

Banr lề HL005 Mạ đen trơn NSX: Haitan/Hengzhu

HL006 Mạ đen trơn NSX: Haitan/Hengzhu

Bản lề HL008 Mạ đen trơn NSX: Haitan/Hengzhu/TQ