Đối tác

Tên sản phẩm : HL011
Mã sản phẩm : HL011
Giá sản phẩm : Liên hệ
Tải tài liệu : Tại đây

Bản lề HL011-1 & HL011-2

Mạ đen trơn

NSX: Haitan/Hengzhu/TQ

Products’ brief
Material:Zinc die-casting fixed hinge,m.s.zinc pl.moving hinge,
nickel plating steel pin are.
Remark:90°hinge

CAD


Form

 

基本尺寸
Dimensions 
产品型号及特性 Product Number
φD φE H1 H2 H3 B M 喷无光黑
Black powder coated
镀沙铬
Gray chrome plating
12 7 20.5 28 23.5 11 6 HL011-1.3 HL011-1.8
9.7 5 17 20.5 18 7.8 4 HL011-2.3 HL011-2.8

HL001 Mạ đen trơn NSX: Haitan/Hengzhu

HL003 Mạ đen trơn NSX: Haitan/Hengzhu

Bản lề HL004 Mạ đen trơn NSX: Haitan/Hengzhu/TQ

Banr lề HL005 Mạ đen trơn NSX: Haitan/Hengzhu

HL006 Mạ đen trơn NSX: Haitan/Hengzhu

Bản lề HL008 Mạ đen trơn NSX: Haitan/Hengzhu/TQ