Đối tác

Tên sản phẩm : HL008
Mã sản phẩm : HL008
Giá sản phẩm : Liên hệ
Tải tài liệu : Tại đây

Bản lề HL008
Mạ đen trơn

NSX: Haitan/Hengzhu/TQ

Products’ brief
Material:Zinc die-casting  hinge,stainless steel and 
nickel plating steel pin are available;
Remark:180°hinge

CAD
 

Form

 

产品型号及特性 Product Number
喷无光黑
Black powder coated
喷灰色漆
Gray spray paint
HL008.3 HL008.8

HL001 Mạ đen trơn NSX: Haitan/Hengzhu

HL003 Mạ đen trơn NSX: Haitan/Hengzhu

Bản lề HL004 Mạ đen trơn NSX: Haitan/Hengzhu/TQ

Banr lề HL005 Mạ đen trơn NSX: Haitan/Hengzhu

HL006 Mạ đen trơn NSX: Haitan/Hengzhu

Bản lề HL009 Mạ đen trơn NSX: Haitan/Hengzhu/TQ