Đối tác

Tên sản phẩm : HL006
Mã sản phẩm : HL006
Giá sản phẩm : Liên hệ
Tải tài liệu : Tại đây

HL006
Mạ đen trơn

NSX: Haitan/Hengzhu

Products’ brief
Material:Zinc die-casting hinge, stainless steel and nickel plating steel
pin are available, brass washer.
Remark:180°hinge

CAD
 
Form

 

产品型号及特性 Product Number
喷沙纹黑 Matt black powder coated
左铰链 Left hinge 右铰链 Right hinge
静铰链为φ6.3沉孔
fixed hinge with f6.3 counterbore
静铰链带M10镶件
fixed hinge with M10 screw
静铰链为φ6.3沉孔
fixed hinge with f6.3 counterbore
静铰链带M10镶件
fixed hinge with M10 screw
HL006L-1 HL006L-2 HL006R-1 HL006R-2

HL001 Mạ đen trơn NSX: Haitan/Hengzhu

HL003 Mạ đen trơn NSX: Haitan/Hengzhu

Bản lề HL004 Mạ đen trơn NSX: Haitan/Hengzhu/TQ

Banr lề HL005 Mạ đen trơn NSX: Haitan/Hengzhu

Bản lề HL008 Mạ đen trơn NSX: Haitan/Hengzhu/TQ

Bản lề HL009 Mạ đen trơn NSX: Haitan/Hengzhu/TQ