Đối tác

Tên sản phẩm : A45
Mã sản phẩm : A45
Giá sản phẩm : Liên hệ
Tải tài liệu : Tại đây

A45-1-1, có chìa
A45-1-2, không chìa
Mạ chrome sáng bóng
Cam thường hoặc cam 3 tiếp điểm
NSX: Haitan/Hengzhu

A19-1-1, loại có chìa A19-2-1, loại không chìa Mạ bright chrome / Mạ chrome sáng bóng NSX:...

A2055, mạ chorme sáng bóng NSX: Haitan/Hengzhu

A102-1-1 A102-2-1 Gray chrome/ Mạ chrome xám NSX: Haitan/Hengzhu

AB301-1-1 AB301-2-1 AB301-3-1 Mạ chrome xám/Gray chrome NSX: Haitan/Hengzhu