Đối tác

Tên sản phẩm : Quạt và lọc gió FK5523
Mã sản phẩm : FK5523
Giá sản phẩm : Liên hệ
Tải tài liệu : Tại đây

FF5523.230 Quạt hút kèm lọc gió

FK5523.300 Lọc gió
CODE   Fan and filter Exit filter
TYPE M.U FK5523.230 FK5523.300
Voltage/Phase/Frequency
 
V-ph-Hz
 
230-1-50/1/60
 
 
Height/Width/Depth
 
mm
 
204×204×96
 
204×204×25
 
Power/Current
 
W/A
 
22-30/0.1-0.14
 
 
Temperature limits
 

 
-10/+70
 
 
Protection degree
 
IP
 
54
 
54
 
Noise level
 
dB(A)
 
45
 
 
Air flow
 
m3/h
 
105/120
 
 
Air flow (+FK5523.300)
 
m3/h
 
85/100
 
 
Air flow direction
 
  A/P
 
 

FF5522.230 Quạt hút kèm lọc gió FK5522.300 Lọc gió

FF5525.230 Quạt hút kèm lọc gió FK5525.300 Lọc gió

FF5526.230 Quạt hút kèm lọc gió FK5526.300 Lọc gió