Đối tác

Tên sản phẩm : Máng nan to VDR
Mã sản phẩm : VDR
Giá sản phẩm : Liên hệ
Tải tài liệu : Tại đây

Máng nan to thiết kế theo tiêu chuẩn của Mỹ.
Chứng chỉ: UL: E306674 CE: EN50085 RoHS, REACH.
Chất liệu: nhựa PVC 
Chiều dài tiêu chuẩn: 2m/ cây
Màu sắc: màu xám 
Nhiệt độ làm việc: -40 ° C đến 65 ° CItem No.

W*H

Q

P

    Wire 
capability
/2.0sp

PACK

Gray White Blue Black
VDR2580 VDR2580W VDR2580E VDR2580B 25*80 8 12 100~120pcs

72M

VDR3080 VDR3080W VDR3080E VDR3080B 30*80 8 12 110~125pcs 56M
VDR3580 VDR3580W VDR3580E VDR3580B 35*80 8 12 110~130pcs 56M
VDR4080 VDR4080W VDR4080E VDR4080B 40*80 8 12 140~160pcs 48M
VDR4580 VDR4580W VDR4580E VDR4580B 45*80 8 12 140~160pcs 40M
VDR5080 VDR5080W VDR5080E VDR5080B 50*80 8 12 160~180pcs 40M
VDR5580 VDR5580W VDR5580E VDR5580B 55*80 8 12 160~180pcs 32M
VDR6080 VDR6080W VDR6080E VDR6080B 60*80 8 12 180~210pcs 32M
VDR8080 VDR8080W VDR8080E VDR8080B 80*80 8 12 240~290pcs 24M
VDR10080 VDR10080W VDR10080E VDR10080B 100*80 8 12 260~350pcs 24M
VDR12080 VDR12080W VDR12080E VDR12080B 120*80 8 12 280~380pcs 16M
VDR14080 VDR14080W VDR14080E VDR14080B 140*80 8 12 350~450pcs 16M
VDR25100 VDR25100W VDR25100E VDR25100B 25*100 8 12 110~160pcs 60M
VDR33100 VDR33100W VDR33100E VDR33100B 33*100 8 12 130~165pcs 44M
VDR40100 VDR40100W VDR40100E VDR40100B 40*100 8 12 130~175pcs 40M
VDR50100 VDR50100W VDR50100E VDR50100B 50*100 8 12 220~250pcs 40M
VDR60100 VDR60100W VDR60100E VDR60100B 60*100 8 12 240~290pcs 32M
VDR70100 VDR70100W VDR70100E VDR70100B 70*100 8 12 240~290pcs 32M
VDR75100 VDR75100W VDR75100E VDR75100B 75*100 8 12 260~350pcs 24M
VDR80100 VDR80100W VDR80100E VDR80100B 80*100 8 12 260~350pcs 24M
VDR100100 VDR100100W VDR100100E VDR100100B 100*100 8 12 300~400pcs 24M
VDR120100 VDR120100W VDR120100E VDR120100B 120*100 8 12 350~450pcs 16M
VDR150100 VDR150100W VDR150100E VDR150100B 150*100 8 12 400~650pcs 16M