Đối tác

Tên sản phẩm : Máng nan nhỏ HVDR
Mã sản phẩm : HVDR
Giá sản phẩm : Liên hệ
Tải tài liệu : Tại đây

Máng nan nhỏ thiết kế theo tiêu chuẩn của Mỹ.
Chứng chỉ: UL: E306674 CE: EN50085 RoHS, REACH.
Chất liệu: nhựa PVC 
Chiều dài tiêu chuẩn: 2m/ cây
Màu sắc: màu xám (Option: trắng, xanh, đen)
Nhiệt độ làm việc: -40 ° C đến 65 ° CItem No.

W*H

Q

P

Wire 
capability
/2.0sp

Pack/M

Gray White Blue Black
HVDR1616 HVDR1616W HVDR1616E HVDR1616B 16*16 5 8 3~10pcs

300M

HVDR1525 HVDR1525W HVDR1525E HVDR1525B 15*25 5 8 5~15pcs 260M
HVDR2025 HVDR2025W HVDR2025E HVDR2025B 20*20 5 8 5~15pcs 200M
HVDR2525 HVDR2525W HVDR2525E HVDR2525B 25*25 5 8 10~25pcs 200M
HVDR3025 HVDR3025W HVDR3025E HVDR3025B 30*25 5 8 12~28pcs 160M
HVDR2530 HVDR2530W HVDR2530E HVDR2530B 25*30 5 8 25~35pcs 160M
HVDR3030 HVDR3030W HVDR3030E HVDR3030B 30*30 5 8 25~35pcs 140M
HVDR4030 HVDR4030W HVDR4030E HVDR4030B 40*30 5 8 30~40pcs 100M
HVDR3535 HVDR3535W HVDR3535E HVDR3535B 35*35 5 8 35~45pcs 112M
HVDR5035 HVDR5035W HVDR5035E HVDR5035B 50*35 5 8 40~60pcs 88M
HVDR2540 HVDR2540W HVDR2540E HVDR2540B 25*40 5 8 20~25pcs 112M
HVDR4040 HVDR4040W HVDR4040E HVDR4040B 40*40 5 8 60~70pcs 100M
HVDR6040 HVDR6040W HVDR6040E HVDR6040B 60*40 5 8 100~115pcs 68M
HVDR8040 HVDR8040W HVDR8040E HVDR8040B 80*40 5 8 120~135pcs 48M
HVDR10040 HVDR10040W HVDR10040E HVDR10040B 100*40 5 8 120~135pcs 32M
HVDR2545 HVDR2545W HVDR2545E HVDR2545B 25*45 5 8 20~25pcs 104M
HVDR3345 HVDR3345W HVDR3345E HVDR3345B 33*45 5 8 40~55pcs 108M
HVDR4545 HVDR4545W HVDR4545E HVDR4545B 45*45 5 8 60~70pcs 72M
HVDR6545 HVDR6545W HVDR6545E HVDR6545B 65*45 5 8 110~120pcs 56M
HVDR2550 HVDR2550W HVDR2550E HVDR2550B 25*50 5 8 20~30pcs 100M
HVDR3050 HVDR3050W HVDR3050E HVDR3050B 30*50 5 8 25~40pcs 84M
HVDR3550 HVDR3550W HVDR3550E HVDR3550B 35*50 5 8 40~60pcs 80M
HVDR4050 HVDR4050W HVDR4050E HVDR4050B 40*50 5 8 60~70pcs 68M
HVDR4550 HVDR4550W HVDR4550E HVDR4550B 45*50 5 8 70~80pcs 60M
HVDR5050 HVDR5050W HVDR5050E HVDR5050B 50*50 5 8 80~90pcs 50M
HVDR6050 HVDR6050W HVDR6050E HVDR6050B 60*50 5 8 100~120pcs 48M
HVDR8050 HVDR8050W HVDR8050E HVDR8050B 80*50 5 8 160~180pcs 40M
HVDR10050 HVDR10050W HVDR1005E HVDR10050B 100*50 5 8 200~250pcs 26M
HVDR2560 HVDR2560W HVDR2560E HVDR2560B 25*60 5 8 40~50pcs 100M
HVDR3060 HVDR3060W HVDR3060E HVDR3060B 30*60 5 8 60~80pcs 80M
HVDR4060 HVDR4060W HVDR4060E HVDR4060B 40*60 5 8 100~115pcs 60M
HVDR4560 HVDR4560W HVDR4560E HVDR4560B 45*60 5 8 110~125pcs 30M
HVDR5060 HVDR5060W HVDR5060E HVDR5060B 50*60 5 8 120~135pcs 60M
HVDR6060 HVDR6060W HVDR6060E HVDR6060B 60*60 5 8 120~135pcs 48M
HVDR8060 HVDR8060W HVDR8060E HVDR8060B 80*60 5 8 180~210pcs 36M
HVDR10060 HVDR10060W HVDR10060E HVDR10060B 100*60 5 8 240~290pcs 28M
HVDR11060 HVDR11060W HVDR11060E HVDR11060B 110*60 5 8 250~300pcs 48M
HVDR2565 HVDR2565W HVDR2565E HVDR2565B 25*65 5 8 40~50pcs 88M
HVDR3365 HVDR3365W HVDR3365E HVDR3365B 33*65 5 8 40~70pcs 80M
HVDR4565 HVDR4565W HVDR4565E HVDR4565B 45*65 5 8 110~120pcs 52M
HVDR6565 HVDR6565W HVDR6565E HVDR6565B 65*65 5 8 180~200pcs 44M
HVDR2580 HVDR2580W HVDR2580E HVDR2580B 25*80 5 8 100~120pcs 72M
HVDR3080 HVDR3080W HVDR3080E HVDR3080B 30*80 5 8 110~125pcs 56M
HVDR3580 HVDR3580W HVDR3580E HVDR3580B 35*80 5 8 110~130pcs 56M
HVDR4080 HVDR4080W HVDR4080E HVDR4080B 40*80 5 8 140~160pcs 48M
HVDR4580 HVDR4580W HVDR4580E HVDR4580B 45*80 5 8 140~160pcs 40M
HVDR5080 HVDR5080W HVDR5080E HVDR5080B 50*80 5 8 160~180pcs 40M
HVDR5580 HVDR5580W HVDR5580E HVDR5580B 55*80 5 8 160~180pcs 32M
HVDR6080 HVDR6080W HVDR6080E HVDR6080B 60*80 5 8 180~210pcs 32M
HVDR8080 HVDR8080W HVDR8080E HVDR8080B 80*80 5 8 240~290pcs 24M
HVDR10080 HVDR10080W HVDR10080E HVDR10080B 100*80 5 8 260~350pcs 24M
HVDR12080 HVDR12080W HVDR12080E HVDR12080B 120*80 5 8 280~380pcs 16M
HVDR14080 HVDR14080W HVDR14080E HVDR14080B 140*80 5 8 350~450pcs 16M
HVDR25100 HVDR25100W HVDR25100E HVDR25100B 25*100 5 8 110~160pcs 60M
HVDR33100 HVDR33100W HVDR33100E HVDR33100B 33*100 5 8 130~175pcs 44M
HVDR40100 HVDR40100W HVDR40100E HVDR40100B 40*100 5 8 130~175pcs 40M
HVDR50100 HVDR50100W HVDR50100E HVDR50100B 50*100 5 8 220~250pcs 40M
HVDR60100 HVDR60100W HVDR60100E HVDR60100B 60*100 5 8 240~290pcs 32M
HVDR75100 HVDR75100W HVDR75100E HVDR75100B 75*100 5 8 260~350pcs 24M
HVDR80100 HVDR80100W HVDR80100E HVDR80100B 80*100 5 8 260~350pcs 24M
HVDR100100 HVDR100100W HVDR100100E HVDR100100B 100*100 5 8 300~400pcs 24