Đối tác

Tên sản phẩm : Transducer dòng điện
Mã sản phẩm : DI
Giá sản phẩm : Liên hệ
Tải tài liệu : Tại đây

Transducer dòng điện DI

Transducer dòng điện DI120, 121, 122, 123, 124, 125

Input      
       
Input current (In) 1.0, 1.2, 5.0, 6.0A  
Burden   <0.25 to <1.2VA  
Frequency    50, 60, 400Hz  
       
       
Auxiliary voltage    
       
Unit voltage Frequency Burden
123 8-20 V(40V) DC DC 2.5W
124 18-80 V AC/DC 45-65 Hz or DC 4 VA/2.5W
125 80-276 V AC/DC 45-65 Hz or DC 4 VA/2.5W


Transducer điện áp DU

Transducer tần số DF03, 04