Đối tác

Tên sản phẩm : Transducer điện áp
Mã sản phẩm : DU
Giá sản phẩm : Liên hệ
Tải tài liệu : Tại đây

Transducer điện áp DU

DU120 - DU121 - DU122 - DU123 - DU124 - DU125
 

Input      
       
Input voltage (Un) 0-40...600V  
Measuring range  0.2-0.99 x Un  
Frequency    16-2/3, 50, 60, 400Hz  
       
       

 

Transducer dòng điện DI

Transducer tần số DF03, 04