Đối tác

Tên sản phẩm : MF-001
Mã sản phẩm : MF-001
Giá sản phẩm : Liên hệ
Tải tài liệu : Tại đây

Gioăng nẹp cánh tủ điện
Nguyên liệu: EMPD
Lựa chọn:
- Loại đai sắt định hình
- Loại sợi thép định hình
Đóng gói: 100m/cuộn

Đang cập nhật

Gioăng phồng bán nguyệt, có bằng keo Nhật Bản SX tự dính kèm theo Nguyên liệu: EMPD Đóng gói: 100m/cuộn Nhận sản...

Gioăng phồng bán nguyệt, có bằng keo Nhật Bản SX tự dính kèm theo Nguyên liệu: EMPD Đóng gói: 100m/cuộn Nhận sản...

Gioăng cao su nẹp cánh Chất liệu: EPDM Lựa chọn: - Đai sắt định hình - Sợi thép định hình Hàng...

Gioăng cao su nẹp cánh Chất liệu: EPDM Lựa chọn: - Đai sắt định hình - Sợi thép định hình Hàng...

Gioăng cao su nẹp cánh Chất liệu: EPDM Lựa chọn: - Đai sắt định hình - Sợi thép định hình Hàng...

Gioăng cao su nẹp cánh Chất liệu: EPDM Lựa chọn: Hàng thông dụng loại dầy 11mm (thay vì 8.5mm), AH=22.5,...