Đối tác

Tên sản phẩm : FJ01
Mã sản phẩm : FJ01
Giá sản phẩm : Liên hệ
Tải tài liệu : Tại đây

Nắm che mưa cho khóa

Nhựa dẻo

NSX: Haitan, TQ

Material:Elastoplastics

Phụ kiện thanh dẫn hướng MSX: Haitan, TQ

Tay nắm tủ PL003 NSX: Haitan,TQ

Tay nắm tủ điện: PL004 NSX: Haitan, TQ

Tay nắm tủ điện Nhựa ABS NSX: Haitan, TQ

Tay nắm tủ điện Mạ chrome sáng bóng NSX: Haitan, TQ

Tay khóa NSX: Haitan, TQ